Search for tag: "erik andreas martens"

Uge 8, Lille Dag: Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder. Vigtigt: Når der skiftes…

From  Erik Andreas Martens on November 1st, 2019 16 plays 0  

Uge 8, Store Dag: Lineære afbildninger

Du kender elementære funktioner y=f(x) som til et reelt tal x knytter et reelt tal y. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x) som til en vektor x knytter en vektor y. Vi skal…

From  DTU Media Lab on October 30th, 2019 15 plays 0  

Uge 7, Store Dag: Vektorrum

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå…

From  DTU Media Lab on October 23rd, 2019 21 plays 0  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i…

From  DTU Media Lab on October 9th, 2019 36 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  DTU Media Lab on September 25th, 2019 50 plays 0  

Uge 3, Store Dag: Polynomier

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange rødder…

From  DTU Media Lab on September 18th, 2019 60 plays 0  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  DTU Media Lab on September 4th, 2019 141 plays 0