Statistik 2a: Kort om sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger. Kovarians, korrelation. Fordelinger. Normalplot og simple tests for normalfordeling del 1

From Georgi Yankov on October 8th, 2019  

views comments