Lec 7E: Parametrisk bootstrap: One-sample konfidensinterval for en vilkårlig størrelse

From podcast_bulk  

views comments