Lec 7E: Parametrisk bootstrap: One-sample konfidensinterval for en vilkårlig størrelse

From podcast_bulk on October 19th, 2018  

views comments