Lec 3G: Middelværdi- og variansregneregler for stokastiske variable, flypassager-eksempel.

From podcast_bulk on October 19th, 2018  

views comments