Search for media from: "Michael Pedersen"

Matematik 1 - Uge 3 Hold B, Lille Dag: Differentiabilitet

From  Michael Pedersen on September 20th, 2019 313 plays 7  

Determinanter og Vektorer Uge 6 Hold B Lilledag

From  Michael Pedersen on October 11th, 2019 305 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B Storedag del 1

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 274 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B, Storedag del 2

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 233 plays 8  

Uge 10: Egenværdier og Egenvektorer - del 2

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra…

From  Michael Pedersen on November 10th, 2020 230 plays 0  

Uge 10: Lille Dag: Diagonalisering ved similartransformation

Hvis en kvadratisk matrix er similær med en diagonalmatrix, siger man at den kan diagonaliseres ved similartransformation. Dette hænger snævert sammen med egenværdiproblemet.…

From  Michael Pedersen on November 13th, 2020 224 plays 0  

Uge 12: Differentialligningssystemer - del 1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 24th, 2020 217 plays 0  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 200 plays 0  

Uge 11: Symmetriske matricer - del 1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere…

From  Michael Pedersen on November 17th, 2020 198 plays 0  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 190 plays 0  

Uge 11, Lille Dag: Diagonalisering ved ortogonal substition

Vi fortsætter med at undersøge særlige forhold ved symmetriske matricer og deres diagonalisering. Hvad betyder det fx mere præsist at den diagonaliserende matrix er positiv…

From  Michael Pedersen on November 20th, 2020 189 plays 112  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri - Del 1

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i…

From  Michael Pedersen on October 6th, 2020 188 plays 0  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri - Del 2

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i…

From  Michael Pedersen on October 6th, 2020 184 plays 0  

Uge 10: Egenværdier og Egenvektorer - del 1

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra…

From  Michael Pedersen on November 10th, 2020 181 plays 0  

Uge 13, Store Dag: Andenordens differentialligninger - del 1

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens…

From  Michael Pedersen on December 1st, 2020 173 plays 0  

Uge 10, Skema B Store dag : Egenværdier og Egenvektorer Del 2

From  Michael Pedersen on November 12th, 2019 171 plays 9