Search for media from: "Michael Pedersen"

Matematik 1 - Uge 3 Hold B, Lille Dag: Differentiabilitet

From  Michael Pedersen on September 20th, 2019 313 plays 7  

Determinanter og Vektorer Uge 6 Hold B Lilledag

From  Michael Pedersen on October 11th, 2019 305 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B Storedag del 1

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 274 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B, Storedag del 2

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 233 plays 8  

Uge 8 Lilledag Lineære afbildninger

From  Michael Pedersen on November 1st, 2019 114 plays 9  

Uge 10, Skema B Store dag : Egenværdier og Egenvektorer Del 2

From  Michael Pedersen on November 12th, 2019 171 plays 9  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 200 plays 0  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 190 plays 0  

Uge 13, Store Dag: Andenordens differentialligninger Del 2

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens…

From  Michael Pedersen on December 3rd, 2019 112 plays 9  

Uge 1, Lille Dag: Mere om funktioner af to variable

Vi fortsætter med studiet af funktioner af to variable med deres niveaukurver, partielle afledede, gradienter, retningsafledede mv. Fra differentiable funktioner af en variable kender vi det…

From  Michael Pedersen on February 7th, 2020 135 plays 0  

Uge 5, Lille Dag: Særlige flader i rummet

From  Michael Pedersen on March 6th, 2020 105 plays 0  

Uge 2, Lille Dag: Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Fra gymnasiet ved du at den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion er hinandens omvendte funktioner. Men hvad hedder de omvendte funktioner til cosinus og sinus, og er du…

From  Michael Pedersen on September 11th, 2020 8 plays 1  

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det får vi nemlig brug for når vi senere skal generalisere differentiabilitet til…

From  Michael Pedersen on September 18th, 2020 6 plays 68  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler (del 2)

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Michael Pedersen on September 22nd, 2020 16 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler (del 1)

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Michael Pedersen on September 22nd, 2020 20 plays 0  

Uge 5, Lille Dag: Matrixalgebra

I dag fortsætter vi stille og roligt med lineære ligningssystemer og matrixalgebra. En del af arbejdet handler om en særlig type matricer, de kvadratiske matricer, som giver…

From  Michael Pedersen on October 2nd, 2020 106 plays 71