Search for media from: "Michael Pedersen"

Uge 11, Lille Dag: Diagonalisering ved ortogonal substition

Vi fortsætter med at undersøge særlige forhold ved symmetriske matricer og deres diagonalisering. Hvad betyder det fx mere præsist at den diagonaliserende matrix er positiv…

From  Michael Pedersen on November 20th, 2020 189 plays 112  

Uge 8, Lille Dag: Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder. Vigtigt: Når der skiftes…

From  Michael Pedersen on October 30th, 2020 87 plays 107  

Uge 5, Lille Dag: Matrixalgebra

I dag fortsætter vi stille og roligt med lineære ligningssystemer og matrixalgebra. En del af arbejdet handler om en særlig type matricer, de kvadratiske matricer, som giver…

From  Michael Pedersen on October 2nd, 2020 106 plays 71  

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det får vi nemlig brug for når vi senere skal generalisere differentiabilitet til…

From  Michael Pedersen on September 18th, 2020 6 plays 68  

Uge 8 Lilledag Lineære afbildninger

From  Michael Pedersen on November 1st, 2019 114 plays 9  

Uge 10, Skema B Store dag : Egenværdier og Egenvektorer Del 2

From  Michael Pedersen on November 12th, 2019 171 plays 9  

Uge 13, Store Dag: Andenordens differentialligninger Del 2

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens…

From  Michael Pedersen on December 3rd, 2019 112 plays 9  

Determinanter og Vektorer Uge 6 Hold B Lilledag

From  Michael Pedersen on October 11th, 2019 305 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B Storedag del 1

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 274 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B, Storedag del 2

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 233 plays 8  

Matematik 1 - Uge 3 Hold B, Lille Dag: Differentiabilitet

From  Michael Pedersen on September 20th, 2019 313 plays 7  

Uge 2, Lille Dag: Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Fra gymnasiet ved du at den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion er hinandens omvendte funktioner. Men hvad hedder de omvendte funktioner til cosinus og sinus, og er du…

From  Michael Pedersen on September 11th, 2020 8 plays 1  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 200 plays 0  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 190 plays 0  

Uge 1, Lille Dag: Mere om funktioner af to variable

Vi fortsætter med studiet af funktioner af to variable med deres niveaukurver, partielle afledede, gradienter, retningsafledede mv. Fra differentiable funktioner af en variable kender vi det…

From  Michael Pedersen on February 7th, 2020 135 plays 0  

Uge 5, Lille Dag: Særlige flader i rummet

From  Michael Pedersen on March 6th, 2020 105 plays 0