Search for media from: "Michael Pedersen"

Uge 9: Lineære 1.ordens differentialligninger - del 2

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du…

From  Michael Pedersen on November 3rd, 2020 72 plays 0  

Uge 9: Lineære 1.ordens differentialligninger - del 1

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du…

From  Michael Pedersen on November 3rd, 2020 103 plays 0  

Uge 8, Store Dag: Lineære afbildninger – del 2

From  Michael Pedersen on October 27th, 2020 73 plays 0  

Uge 8, Store Dag: Lineære afbildninger – del 1

From  Michael Pedersen on October 27th, 2020 79 plays 0  

Uge 8, Lille Dag: Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder. Vigtigt: Når der skiftes…

From  Michael Pedersen on October 30th, 2020 87 plays 107  

Uge 8 Lilledag Lineære afbildninger

From  Michael Pedersen on November 1st, 2019 114 plays 9  

Uge 7, Store Dag: Vektorrum (Del 2)

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå…

From  Michael Pedersen on October 20th, 2020 41 plays 0  

Uge 7, Store Dag: Vektorrum (Del 1)

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå…

From  Michael Pedersen on October 20th, 2020 59 plays 0  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri - Del 2

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i…

From  Michael Pedersen on October 6th, 2020 184 plays 0  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri - Del 1

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i…

From  Michael Pedersen on October 6th, 2020 188 plays 0  

Uge 6, Lille Dag: Geometri i planen og rummet

Vi fortsætter i dag med at få styr på begreber som linearkombination, lineær uafhængighed, basis og koordinater. Dagen giver også anledning til repetition af…

From  Michael Pedersen on October 9th, 2020 133 plays 0  

Uge 5, Lille Dag: Særlige flader i rummet

From  Michael Pedersen on March 6th, 2020 105 plays 0  

Uge 5, Lille Dag: Matrixalgebra

I dag fortsætter vi stille og roligt med lineære ligningssystemer og matrixalgebra. En del af arbejdet handler om en særlig type matricer, de kvadratiske matricer, som giver…

From  Michael Pedersen on October 2nd, 2020 106 plays 71  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler (del 2)

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Michael Pedersen on September 22nd, 2020 16 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler (del 1)

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Michael Pedersen on September 22nd, 2020 20 plays 0  

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det får vi nemlig brug for når vi senere skal generalisere differentiabilitet til…

From  Michael Pedersen on September 18th, 2020 6 plays 68