Search for media from: "DTU Media Lab"

Week 2, Short Day: Conic Sections

A quadratic equation in two variables represents a conic section whose main forms are ellipses, hyperbolas and parabolas. Thus today’s exercise is in a short form this: If you have a quadratic…

From  DTU Media Lab on February 14th, 2020 7 plays 0  

Uge 2, Lille Dag: Keglesnit

En andengradsligning i to variable repræsenterer et keglesnit hvis hovedformer er ellipser, hyperbler og parabler. Så dagens opgave er i kort form denne: Hvis du har en andengradligning i…

From  DTU Media Lab on February 14th, 2020 0 plays 0  

Organisk Kemi Uge 2 Alkaner, reaktioner Del 2

From  DTU Media Lab on February 12th, 2020 34 plays 0  

Organisk Kemi Uge 2 Alkaner, reaktioner Del 1

From  DTU Media Lab on February 12th, 2020 47 plays 1  

Week 2, Long Day: Taylor’s Formulas

We take a brief review of Taylor’s formulas for functions of one variable, and then we continue with Taylor for more variables. First we make some approximations with approximating polynomials,…

From  DTU Media Lab on February 10th, 2020 37 plays 0  

208-053

From  DTU Media Lab on February 5th, 2020 0  

Uge 1: Introduktion til organisk kemi. Alkaner. - Del 2

From  DTU Media Lab on February 5th, 2020 50 plays 0  

Uge 1: Introduktion til organisk kemi. Alkaner. - Del 1

From  DTU Media Lab on February 5th, 2020 61 plays 0  

Week 1, Long day: Functions of Two Variables Part 2

In the spring we shall work with functions that depend on two (or more) variables. This week we investigate how we can transfer concepts like continuity and differentiability to these kinds of…

From  DTU Media Lab on February 3rd, 2020 20 plays 0  

Week 1, Long Day: Functions of Two Variables Part 1

In the spring we shall work with functions that depend on two (or more) variables. This week we investigate how we can transfer concepts like continuity and differentiability to these kinds of…

From  DTU Media Lab on February 3rd, 2020 39 plays 0  

Uge 1, Store Dag: Funktioner af to variable, del 2

Vi skal i foråret arbejde med funktioner som er afhængige af to (eller flere) variable. I denne uge undersøger vi hvordan vi kan overføre begreber som kontinuitet og…

From  DTU Media Lab on February 3rd, 2020 487 plays 0  

Uge 1, Store Dag: Funktioner af to variable, del 1

Vi skal i foråret arbejde med funktioner som er afhængige af to (eller flere) variable. I denne uge undersøger vi hvordan vi kan overføre begreber som kontinuitet og…

From  DTU Media Lab on February 3rd, 2020 641 plays 0  

Uge 13, Lille Dag: 2016 Repetition

Øvelse gør mester.

From  DTU Media Lab on December 5th, 2019 472 plays 9  

Uge 13, Store Dag: Andenordens differentialligninger Del 1

From  DTU Media Lab on December 4th, 2019 20 plays 0  

Uge 13, Store Dag: Andenordens differentialligninger Del 1

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens…

From  DTU Media Lab on December 3rd, 2019 128 plays 0