Search for media from: "podcast_bulk"

1. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Panser Formel; 02:15 - Gættemetoden; 07:45 - Eksistens & Entydighedssætning; 16:15 - Gættemetoder:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Lineær afbildning Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:45 - Dagsorden: Afbildninger Mellem Vektorrum, Lineære Afbildninger, Kernen & Biledrum, Afbildningsmatrix; 02:15 - Afbildninger…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Flader/Fladeintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Grafflader; 06:15 - Eks1: Bestem Arealet; 12:45 - Eks2: Bestem Arealet Givet Et Andet Område E; 25:30 - Omdrejningsflader; 33:45 - Eks3:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Planintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Bestemmelse Af Massemidtpunktet; 04:00 - Moment; 14:15 - Massemidtpunkt For Et Plant Område; 19:00 - Eks: Bestem Massen Og…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Planintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Planintegraler, Parametriseringer; 01:45 - Integration Langs En Sædvanlig Tallinje; 09:00 - Integration Langs En Parameterkurve;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Riemann integraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Integralregning; 02:15 - Venstresummer; 09:00 - Riemanns Sætning; 14:30 - Eks: Bestem Integralet (Venstresum) For En Funktionen;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Taylor 2 variable Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Lokalt Maximum I To Variable; 03:15 - Egentligt Lokalt Maximum; 07:30 - Lokale Ekstrema Kun I Stationære Punkter - Nul Partielt…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Keglesnit Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Maple; 12:00 - 3 Variable;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Symmetriske matricer Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:15 - Symmetriske Matricers Egenskaber: Reele Egenværdier; 02:00 - Eks1:; 05:15 - Sætning: For Symmetriske Matricer Er Egenvektorerne…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Symmetriske matricer Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Kvadratiske Former, Længder og Vinkler, Gram Schmidt, Symmetriske Matricer, Reduktion Af Kvadratiske Former; 03:00 - Eks1:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Værdimængde Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Definition; 07:30 - Eksempel;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Værdimængde Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 02:30 - Punktmængder I (X,Y)-Planen; 11:30 - Eksempler; 32:00 - Sætning 1;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Gradienter Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Parameterkurver I (x,y)-Planen; 05:00 - Tangentvektor; 05:30 - Eks1: Parameterfremstillingen For Enhedscirklen; 12:00 - Eks2: Spiral…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Gradienter Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Metoder Til At Karakterisere Funktioner Af To Variable: Gradienter & Bjerge; 02:15 - Niveaukurver; 03:15 - Eks1: Niveaukurven K1, K0, K1/2…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Funktioner 2 variable Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Opsummering; 02:30 - Funktion Af Én Variabel; 08:45 - Funktioner Af 2 Variable; 15:30 - Differentiabilitet; 21:30 - Eksempel; 34:00 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Funktioner 2 variable Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Partiel Differentiation; 20:00 - Eksempel - Find Nulpunkter; 26:00 - Tangenter Og Tangentplan;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0