Search for media from: "podcast_bulk"

Mere om Gauss’sætning

Givet et vektorfelt i rummet og en flade. Hvor stærk er strømmen af vektorfeltet gennem fladen? Dette spørgsmål kendes fra utallige ingeniørmæssige…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 883 plays 0  

Diagonalisering Del 1

Diagonalisering;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 500 plays 0  

Mere om Gauss’ divergenssætning

Vi har et par repetitionseksempler med flux gennem åbne flader på programmet i dag. Men ellers træner vi mest Gauss’ divergenssætning som jo handler om flux gennem…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 439 plays 0  

Egenværdier og Egenvektorer Del 1

Egenværdi, Egenvektor, Geometrisk illustration, Egenværdiproblemet, Det karakteristiske polynomium, Metode til løsning af egenværdiproblemet.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 399 plays 0  

Lecture 8 Part I

Part I of lecture 8

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 344 plays 0  

Egenværdier og Egenvektorer Del 2

Eksempel: Løsning af egenværdiproblemet.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 329 plays 0  

Lecture 8 Part III

Part III of lecture 8

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 257 plays 0  

Lecture 8 Part V

Part V of lecture 8

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 256 plays 0  

Lecture 8 Part II

Part II of lecture 8

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 251 plays 0  

Diagonalisering Del 2

Diagonalisering;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 250 plays 0  

Lecture 8 Part IV

Part IV of lecture 8

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 248 plays 0  

Lineære Differentialligningsystemer Med Komplekse Egnværdier Del 1

Lineære Differentialligningsystemer Med Komplekse Egnværdier;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 238 plays 0  

Matrixregning (fortsat) Del 1

Determinant af kvadratisk matrix, Determinant beregning ved udvikling efter i'te række eller j'te søjle. Sætning 1: Række- søjleoperationer og determinant.…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 237 plays 0  

Week 8 Part 1

Lecture with Martin Marchman Andersen. Kapitler:

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 222 plays 0  

Lecture 9 Part I

Part I of lecture 9

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 192 plays 0  

Uge 11: Symmetriske matricer – Part 1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 177 plays 0