Search for media from: "Michael Pedersen"

Determinanter og Vektorer Uge 6 Hold B Lilledag

From  Michael Pedersen on October 11th, 2019 267 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B Storedag del 1

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 258 plays 8  

Mat 1-Uge 7, Hold B, Storedag del 2

From  Michael Pedersen on October 22nd, 2019 215 plays 8  

Matematik 1 - Uge 3 Hold B, Lille Dag: Differentiabilitet

From  Michael Pedersen on September 20th, 2019 312 plays 7  

Uge 1, Lille Dag: Mere om funktioner af to variable

Vi fortsætter med studiet af funktioner af to variable med deres niveaukurver, partielle afledede, gradienter, retningsafledede mv. Fra differentiable funktioner af en variable kender vi det…

From  Michael Pedersen on February 7th, 2020 135 plays 0  

Uge 10, Skema B Store dag : Egenværdier og Egenvektorer Del 2

From  Michael Pedersen on November 12th, 2019 171 plays 9  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 188 plays 0  

Uge 12 Store dag: Differentialligningssystemer part1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Michael Pedersen on November 26th, 2019 197 plays 0  

Uge 13, Store Dag: Andenordens differentialligninger Del 2

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens…

From  Michael Pedersen on December 3rd, 2019 110 plays 9  

Uge 5, Lille Dag: Særlige flader i rummet

From  Michael Pedersen on March 6th, 2020 105 plays 0  

Uge 8 Lilledag Lineære afbildninger

From  Michael Pedersen on November 1st, 2019 111 plays 9