Search for media from: "Karsten Schmidt"

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 1

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 367 plays 7  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 2

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 295 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 1

Forelæsning af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 351 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 2

Forelæsning præsenteret af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 358 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 1 Lilledag

Forelæsning præsenteret af Karsten Schmidt

From  Karsten Schmidt on September 5th, 2019 321 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 496 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 364 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 461 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 467 plays 7  

Uge 2, Lille Dag: Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Fra gymnasiet ved du at den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion er hinandens omvendte funktioner. Men hvad hedder de omvendte funktioner til cosinus og sinus, og er du…

From  Karsten Schmidt on September 12th, 2019 499 plays 0  

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Del 1

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange rødder…

From  Karsten Schmidt on September 16th, 2019 606 plays 0  

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Del 2

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange rødder…

From  Karsten Schmidt on September 16th, 2019 615 plays 1  

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I gymnasiet har du sikkert set differentialkvotient indført som grænseværdien af en differenskvotient: f′(xo)=f(x)−f(xo)/(x−xo) for x→xo. I dag…

From  Karsten Schmidt on September 19th, 2019 533 plays 0  

Week 3, Short Day: Differentiability

From  Karsten Schmidt on September 20th, 2019 34 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler - Del 1

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Karsten Schmidt on September 23rd, 2019 740 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler - Del 2

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Karsten Schmidt on September 23rd, 2019 682 plays 0