Search for media from: "podcast_bulk"

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - part 1

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 43 plays 0  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - part 2

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 7 plays 0  

Uge 2, Store Dag: Polære koordinater og eksponentiel form

Netop som vi var ved at blive fortrolige med de komplekse tals rektangulære form, er vi nu pÃ¥ vej ind i nye mÃ¥der at beskrive og regne med tallene…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 15 plays 0  

Uge 2, Store Dag: Polære koordinater og eksponentiel form - part 2

Netop som vi var ved at blive fortrolige med de komplekse tals rektangulære form, er vi nu pÃ¥ vej ind i nye mÃ¥der at beskrive og regne med tallene…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 8 plays 0  

Uge 2, Lille Dag: Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Fra gymnasiet ved du at den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion er hinandens omvendte funktioner. Men hvad hedder de omvendte funktioner til cosinus og sinus, og er du…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 8 plays 0  

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Part1

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 4 plays 0  

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Part2

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 7 plays 0  

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det fÃ¥r vi nemlig brug for nÃ¥r vi senere skal generalisere…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 12 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 9 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler - Part2

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 3 plays 0  

Uge 5: Store Dag: Lineære ligningssystemer part 1

I dag skal vi arbejde med ligningssystemer. Emnet er nyt for de fleste nyudsprungne studenter. Alle kan følge med hvis blot man kender de fire elementære regnearter! Hen…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 23 plays 0  

Uge 5: Store Dag: Lineære ligningssystemer - Part 2

I dag skal vi arbejde med ligningssystemer. Emnet er nyt for de fleste nyudsprungne studenter. Alle kan følge med hvis blot man kender de fire elementære regnearter! Hen…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 13 plays 0  

Matrixalgebra

I dag fortsætter vi stille og roligt med lineære ligningssystemer og matrixalgebra. En del af arbejdet handler om en særlig type matricer, de kvadratiske…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 11 plays 0  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri - Part 1

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 27 plays 0  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri - Part 2

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 14 plays 0  

Uge 6, Store dag: Determinanter og vektor-geometri - Part 3

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 14 plays 0