Search for media from: "podcast_bulk"

Vektorrum Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Koordinater; 05:30 - Standard-baser: Planen, Rummet, Matrix-Rum; 15:15 - Monomiebasen For Mængden Af Polynomier Af Grad Højst N;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Cynap content 2

From  podcast_bulk on July 19th, 2018 12 plays 0  

Ligningssystemer Del 1

Lineære ligningssystemer af 2 ubekendte, Løsningsmængden, Lineære ligningssystemer af 3 ubekendte, Løsning ved Gauss elimination.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 90 plays 0  

Ligningssystemer Del 2

Gauss elimination: Totalmatricen & Rækkeoperationer. Fri variabel t, tilhørende de reelle tal. Matrix rang.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 26 plays 0  

Chapter 4 - Forces - Friction Part 1

Lecture with Luise Theil Kuhn. Kapitler:

From  podcast_bulk on November 26th, 2018 4 plays 0  

Management of Innovation Del 1

Forelæsning med Lars Alkærsig. Kapitler: 02:00 - Innovation; 09:00 - Management Innovation; 18:15 - Open Innovation; 21:00 - Sources Of Innovation;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Primitive Typer

De fire primære kategorier af primitive typer og deres anvendelse.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 27 plays 0  

Rotation I - Part 1

Rotation I - Part 1

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 93 plays 0  

Rotation I - Part 2

Rotation I - Part 2

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 60 plays 0  

Lineær Algebra 5: Invers Matrix (360p)

Introduktion af invers matrix. Kapitler: 0:10 - Intro til dagens pensum og invers matrix; 5:45 - Eksempel på Gauss-elinimination af flere ligningssystemer med samme koefficientmatrix men…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Lineær Algebra 8: Basis og koordinater

Kapitler: 0:10 - Opsamling på lineær afhængighed; 5:30 - Standard e-basis for planen; 12:15 - Alternativ basis i planen; 18:30 - Koordinater og basisskifte med matricer; 25:45 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Lineær Algebra 11: Lineære Afbildninger 1

Lineære afbildninger, kerne og billedrum (Beklager dårlig lyd og kameraførsel på optagelsen!). Kapitler: 0:10 - Dagsorden og præsentation af 4 eksempler på…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 3 plays 0  

Lineær Algebra 3: Struktursætningen og Rang (360p)

Ulrik Engelund Pedersen forelæser om Struktursætningen og matricers rang. Kapitler: 0:10 - Gauss og rækkeoperationer i Maple; 13:00 - Struktursætningen; 26:30 - Rang (med 3…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 3 plays 0  

Lineær Algebra 15: Afbildninger, Basis og Vektorrum

Afbildninger, Basisskifte og Vektorrum - avanceret. 0:10 - Basis i polynomiumsrum; 23:30 - Basis i rum af kontinuerte funktioner

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Lineær Algebra 14: Afbildningsmatrix 3, Basisskifte (360p)

Afbildninger med basis, basisskifte. Kapitler: 0:10 - Basisskiftenotation med indices; 9:30 - Eksempel; 18:45 - Maple eksempel

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Lineær Algebra 13: Afbildningsmatrix 2, Basisskifte (360p)

Afbildninger med basis, basisskifte. Kapitler: 1:30 - Opsummering af afbildningsmatrix; 6:30 - Eksempel 1 på afbildning med a- og c- basis; 13:15 - Eksempel 2 på afbildning; 19:00 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0