Search for media from: "podcast_bulk"

Uge 11: Symmetriske matricer – Part 1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at…

From  podcast_bulk 11 Months ago 176 views 0  

Uge 11: Symmetriske matricer – Part 2

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at…

From  podcast_bulk 11 Months ago 128 views 0  

Rumlige områder og Rumintegraler - Part1

Vi har integreret langs kurver (1d), over plane områder og flader (2d) og slutter i dag af med integration af rumlige områder, også kaldet ”legemer” (3d). Igen skal vi…

From  podcast_bulk A year ago 89 views 0  

Mere om Gauss’ divergenssætning

Vi har et par repetitionseksempler med flux gennem åbne flader på programmet i dag. Men ellers træner vi mest Gauss’ divergenssætning som jo handler om flux gennem…

From  podcast_bulk A year ago 68 views 0  

Mere om Gauss’sætning

Givet et vektorfelt i rummet og en flade. Hvor stærk er strømmen af vektorfeltet gennem fladen? Dette spørgsmål kendes fra utallige ingeniørmæssige…

From  podcast_bulk A year ago 67 views 0  

Anvendelser af Newtons love+ Cikelkbevægelse-Part 2

Anvendelser af Newtons love+ Cikelkbevægelse-Part 2

From  podcast_bulk A year ago 64 views 0  

Rotation I - Part 1

Rotation I - Part 1

From  podcast_bulk A year ago 59 views 0  

Uge 7: Organisk Kemi Part 1

(Kap. 11) Lecture with Kasper Planeta Kepp. Kapitler:

From  podcast_bulk A year ago 50 views 0  

Planintegraler og fladeintegraler-Part1

Du har sikkert i gymnasiet set, at integraler kan bruges til udregning af arealer og voluminer, men dette er blot nogle få af mangfoldige tolkninger og anvendelser af integration. I denne uge…

From  podcast_bulk A year ago 43 views 0  

Uge 9: Kinetik og Ligevægt Part 1

(Kap 14 + 15) Lecture with Andreas Kunov-Kruse. Kapitler:

From  podcast_bulk A year ago 40 views 0  

Uge 12: Koordinationskemi, Polymerer og Biokemi Part 1

(Kap 20 + 22) Lecture with Andreas Kunov-Kruse. Kapitler:

From  podcast_bulk A year ago 40 views 0  

Stokes’ sætning og potentialer - Part 1

I dag skal vi arbejde med en sætning, som på mange måder kan sammenlignes med - og er lige så fantastisk som - Gauss’s sætning. Det handler om det tangentielle…

From  podcast_bulk A year ago 38 views 0  

Newtons Love Del 1

Fire kræfter i mekanik: Normalkraften, Gnidningskraft (Statisk og Dynamisk Gnidningskoefficient), Snorkraft, Tyngdekraft. Kraftvektor komponenter, Newtons 1.Lov, Inertialsystemer, Newtons…

From  podcast_bulk A year ago 37 views 0  

Planintegraler og Fladeintegraler Del 2

Massemidtpunkt, Flade parametriseringer, Fladeintegral, Maple: Planitegraler of Fladeintegraler (basic)

From  podcast_bulk A year ago 36 views 0  

Uge 11: Redox Reaktioner Part 1

(Kap 19) Lecture with Andreas Kunov-Kruse. Kapitler:

From  podcast_bulk A year ago 36 views 0  

Uge 6: Bindinger, Molekylgeometri og Hybridizering Part 1

(Kap. 9 + 10) Lecture with Kasper Planeta Kepp. Kapitler:

From  podcast_bulk A year ago 32 views 0