Search for media from: "podcast_bulk"

Stokes Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eks: Bestem Cirkulationen Af Vektorfeltet I En Lukket Kurve; 04:15 - "Gammel" Metode": Udregne Den Tangentiel Kurveintegral…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Stokes Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:30 - Stokes's Sætning: 3 Begreber - Gradienten Af En Funktion, Divergensen Af En Vektor, Rotation Af Et Vektorfelt ; 04:15 - 3…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Gauss Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eks2(Fortsat): Total Flux Gennem Den Lukkede Cylinder; 05:15 - Eks2(Fortsat): Flux Gennem Bund Og Top; 09:00 - Eks2(Fortsat): Fluxen Gennem…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Gauss Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:15 - Dagsorden: Gauss' Sætning, Eksempler På Flux Beregninger Gennem Åbne Og Lukkede Flader, Rotationsfelter,…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Flux Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt fra 2015. Kapitler: 00:00 - Approksimationssynspunktet; 01:00 - Flow Af Vektorfelt Gennem Et Parallelogram; 03:15 - 1) Flow Ved En Ret Vinkel: Flux; 06:00 - 2)…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Flux Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt fra 2015. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Flux: Volumenekspansionsraten, Approksimationssynspunktet; 02:00 - En Flade I Strøm Af Vektorfeltet V: Flux; 05:00…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Tangentielt kurveintegral Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eksempel Fra Rummet; 10:00 - To Sætninger Om Gradient-Felter;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Tangentielt kurveintegral Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro I 3 Step. Et Kraft-Felts Arbejde; 02:00 - Step 1; 08:00 - Step 2; 15:30 - Step 3; 25:45 - Definition: Det Tangentielle Kurveintegral;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Vektorfelter Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Nabla Differential Operator: Gradienter; 01:45 - Divergens; 03:45 - Rotation; 07:15 - Sætning: Rotationsfrit Gradfelt; 08:30 - Eks:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Vektorfelter Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion: Vektorfelter; 02:30 - Vektorfelter I Planen: Konstant Vektorfelt, Eksplosionsvektorfeltet, Implosionsvektorfeltet,…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Rumintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eks1: Bestem Rumintegralet; 11:30 - Jacobifunktionen; 07:15 - Parametrisering Af Det Rumlige Område; 18:45 - Omdrejningslegemer; 23:45 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Rumintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Tetraeder Parametrisering; 07:45 - Jacobi; 11:00 - Rumfang Som En Trippel Integral; 15:30 - Teori For Rumintegraler; 20:00 - Jacobi Udledning;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 2 plays 0  

System af diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Fuldstændige Komplekse Løsning; 02:00 - Lineær Inhomogen 2.Ordens Differential Ligning, Inhomogen Løsning;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

System af diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Information Omkring Kursus Og Eksamen; 03:00 - Dagsorden: N'te Ordens Lineær Differential Ligning Med Konstante…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

2. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 22:20 - Eksempel 3; 32:00 - Maple;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

1. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Panser Formel; 02:15 - Gættemetoden; 07:45 - Eksistens & Entydighedssætning; 16:15 - Gættemetoder:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0