Search for media from: "Karsten Schmidt"

Uge 12 Differential Ligninger Del 1

From  Karsten Schmidt on November 25th, 2019 640 plays 9  

Uge 12 Differential ligningner Del 2

From  Karsten Schmidt on November 25th, 2019 513 plays 9  

Uge 13 Lilledag Repetition

From  Karsten Schmidt on December 6th, 2019 129 plays 9  

Uge 1, Lille Dag: Mere om funktioner af to variable

Vi fortsætter med studiet af funktioner af to variable med deres niveaukurver, partielle afledede, gradienter, retningsafledede mv. Fra differentiable funktioner af en variable kender vi det…

From  Karsten Schmidt on February 6th, 2020 522 plays 9  

Uge 2, Store Dag: Taylors formler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver…

From  Karsten Schmidt on February 10th, 2020 551 plays 9  

Uge 2, Store Dag: Taylors formler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver…

From  Karsten Schmidt on February 10th, 2020 713 plays 9  

Uge 2, Lille Dag: Keglesnit

En andengradsligning i to variable repræsenterer et keglesnit hvis hovedformer er ellipser, hyperbler og parabler. Så dagens opgave er i kort form denne: Hvis du har en andengradligning…

From  Karsten Schmidt on February 13th, 2020 667 plays 9  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 1

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 348 plays 7  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 2

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 288 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 1

Forelæsning af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 343 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 2

Forelæsning præsenteret af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 356 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 1 Lilledag

Forelæsning præsenteret af Karsten Schmidt

From  Karsten Schmidt on September 5th, 2019 313 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 489 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 359 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 458 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 466 plays 7