Search for media from: "Karsten Schmidt"

Uge 12: Differentialligningssystemer part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Karsten Schmidt on November 23rd, 2020 0 plays 0  

Uge 12: Differentialligningssystemer part 1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan…

From  Karsten Schmidt on November 23rd, 2020 0 plays 0  

Uge 11: Symmetriske matricer - del 1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere…

From  Karsten Schmidt on November 16th, 2020 0 plays 0  

Uge 11: Symmetriske matricer - del 2

From  Karsten Schmidt on November 16th, 2020 0 plays 109  

Uge 10: Diagonalisering ved similartransformation

Hvis en kvadratisk matrix er similær med en diagonalmatrix, siger man at den kan diagonaliseres ved similartransformation. Dette hænger snævert sammen med egenværdiproblemet.…

From  Karsten Schmidt on November 12th, 2020 0 plays 109  

Uge 10: Egenværdier og Egenvektorer part 2

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra…

From  Karsten Schmidt on November 9th, 2020 0 plays 0  

Uge 10: Egenværdier og Egenvektorer part1

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra…

From  Karsten Schmidt on November 9th, 2020 0 plays 1  

Uge 9: Lineære 1.ordens differentialligninger part 2

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du…

From  Karsten Schmidt on November 2nd, 2020 0 plays 0  

Uge 9: Lineære 1.ordens differentialligninger part 1

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du…

From  Karsten Schmidt on November 2nd, 2020 0 plays 0  

Uge 5: Store Dag: Lineære ligningssystemer - Del 2

I dag skal vi arbejde med ligningssystemer. Emnet er nyt for de fleste nyudsprungne studenter. Alle kan følge med hvis blot man kender de fire elementære regnearter! Hen ad vejen viser…

From  Karsten Schmidt on September 28th, 2020 181 plays 0  

Uge 5: Store Dag: Lineære ligningssystemer - Del 1

I dag skal vi arbejde med ligningssystemer. Emnet er nyt for de fleste nyudsprungne studenter. Alle kan følge med hvis blot man kender de fire elementære regnearter! Hen ad vejen viser…

From  Karsten Schmidt on September 28th, 2020 176 plays 0  

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det får vi nemlig brug for når vi senere skal generalisere differentiabilitet til…

From  Karsten Schmidt on September 17th, 2020 5 plays 68  

Uge 2, Lille Dag: Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Fra gymnasiet ved du at den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion er hinandens omvendte funktioner. Men hvad hedder de omvendte funktioner til cosinus og sinus, og er du…

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2020 6 plays 44  

Uge 2, Store Dag: Polære koordinater og eksponentiel form - part 2

Netop som vi var ved at blive fortrolige med de komplekse tals rektangulære form, er vi nu på vej ind i nye måder at beskrive og regne med tallene på. Først ser vi…

From  Karsten Schmidt on September 7th, 2020 2 plays 0  

Uge 2, Store Dag: Polære koordinater og eksponentiel form part 1

Netop som vi var ved at blive fortrolige med de komplekse tals rektangulære form, er vi nu på vej ind i nye måder at beskrive og regne med tallene på. Først ser vi…

From  Karsten Schmidt on September 7th, 2020 6 plays 0  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form part 2

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on August 31st, 2020 11 plays 0