Search for media from: "podcast_bulk"

Lecture 13: Repetition and exam planning Part 1

Kasper Planeta Kepp. Kapitler:

From  podcast_bulk 9 Months ago 3 views 0  

Impuls (Bevægelsesmængde) og Kollisioner Del 1

Danske/Engelske Begreber, Notation. Impuls (Bevægelsesmængde) definition, Newtons 2.lov udtrykt ved impuls. Kraftens Impuls udledning, Impuls (Bevægelsesmængde)- og Kinesisk…

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Systems of Differential Equations Part 2

Lecture with Jesper Kampmann Larsen. Kapitler: 00:00 - We Have Already Worked With First-Order Linear Differential Equations. But What If There Are More Differential Equations, And They Are Coupled,…

From  podcast_bulk 9 Months ago 3 views 0  

Systems of Differential Equations Part 1

Lecture with Jesper Kampmann Larsen. Kapitler: 00:00 - We Have Already Worked With First-Order Linear Differential Equations. But What If There Are More Differential Equations, And They Are Coupled,…

From  podcast_bulk 9 Months ago 2 views 0  

Systems of Linear Equations Part 2

Lecture with Jesper Kampmann Larsen. Kapitler: 00:00 - Today We Shall Work With Systems Of Equations. The Subject Is New To Most New Students. All Can Follow As Long As You Know The Four Elementary…

From  podcast_bulk 9 Months ago 1 views 0  

Systems of Linear Equations Part 1

Lecture with Jesper Kampmann Larsen. Kapitler: 00:00 - Today We Shall Work With Systems Of Equations. The Subject Is New To Most New Students. All Can Follow As Long As You Know The Four Elementary…

From  podcast_bulk 9 Months ago 1 views 0  

Lecture 12: Coordination chemistry, Polymers, and Biochemistry Part 1

Lecture with Kasper Planeta Kepp. Kapitler:

From  podcast_bulk 9 Months ago 4 views 0  

Funktioner af to variable Del 1

Partielt afledede, kontinuitet, differentiabilitet, graf for funktion af to variable, niveaukurver og gradienter.

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Uge 11, Lille Dag: Diagonalisering ved ortogonal substition

Vi fortsætter med at undersøge særlige forhold ved symmetriske matricer og deres diagonalisering. Hvad betyder det fx mere præsist at den…

From  podcast_bulk 9 Months ago 14 views 0  

Afbildningsmatricer og basisskifte

Afbildningsmatricer og basisskifte, eksempler

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Diagonalisering ved Ortogonal Substitution Del 1

Ortogonalt komplement, Maple: Gram-Schmidt og Ortogonal komplement. Eksempler: Bestemmelse af det ortogonale komplement. Maple: Ortogonal komplement i dim

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Uge 11: Symmetriske matricer – Part 2

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at…

From  podcast_bulk 9 Months ago 128 views 0  

Uge 11: Symmetriske matricer – Part 1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at…

From  podcast_bulk 9 Months ago 176 views 0  

Symmetriske matricer Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Symmetriske Matricer; 01:15 - Repetition: Diagonalisering; 02:00 - Diagonalisering Af En Symmetrisk Matrix; 07:15 - Ortogonal Matrix Q; 19:00…

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Symmetriske Matricer Del 2

Ortogonal matrix, Positivt og Negativt ortogonal matrix. Symmetriske matricer, Spektralsætning: Gram-Schmidt matrix diagonalisering ved ortogonaltransformation.

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Lecture 11: Redox Chemistry: Oxidation and Reduction Reactions Part 2

Lecture with Kasper Planeta Kepp. Kapitler:

From  podcast_bulk 9 Months ago 3 views 0