Search for media from: "podcast_bulk"

Faste stoffer og væsker-part2

Faste stoffer og væsker-part2

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 36 plays 0  

Orthonormal Bases Vs Fourier Series Part 2

Lecture with Ole Christensen. Kapitler: 00:00 - Proof Of Thrm 4.7.2 Continued; 11:00 - Connection To Fourier Series; 11:15 - L2(-Pi,Pi); 16:00 - Complex Fourier Series; 17:45 - Convergence?; 35:45 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Mekanik Eksamenstræning Del1

Mekanik eksamenstræning. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 08:45 - Tegning af system; 11:15 - Kinematik-konstant acceleration; 13:30 - Kinematik-skråt kast; 17:30 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Taylor og ekstrema del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 11:30 - Matrix form; 18:30 - Taylors grænseformel for to variable; 25:00 - Lokalt ekstrema; 36:00 - Sammenfatning;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 2 plays 0  

Keglesnit Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 04:00 - Kvadratiske Form;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Keglesnit Del 2

Forlæsning. Kapitler:

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Keglesnit Del 1

Forelæsning med Kristian Kristiansen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:45 - Repetition; 15:45 - Keglesnit Og Kelgesnitsflader; 24:15 - Pointe; 27:15 - Parablen; 31:30 - Elipsen; 35:30 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Keglesnit Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden Keglesnit; 02:45 - Cirkelligningen; 04:15 - Ellipsens Ligning; 06:00 - Parablens Ligning; 07:00 - Hyperblens Ligning; 10:30 - Centrum;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Uge 2: Kemiske Reaktioner Part 2

(Kap 4 + Kap 19.1) Lecture with Andreas Kunov-Kruse. Kapitler:

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 26 plays 0  

Le8: The Tight-Binding Model (part 2/2)

Results in 2D and in 3D. Metals and insulators.

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 1 plays 0  

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Kristian Kristiansen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 05:45 - Definition; 13:30 - Sætning; 23:45 - Definition;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Approximationer; 19:00 - Taylors Grænseformel; 21:00 - Eksempel 1; 32:00 - Maple;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:50 - Program; 03:30 - 1-Variabel; 13:05 - 2-Variable;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Taylor 2 Variable Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 04:00 - Fkt. Af 2 Variable; 09:00 - Approks. 1.Grads Pol.; 23:30 - Approks. 2.Grads Pol.; 34:30 - Ex. Aproks. Fkt Af 2 Variable;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Lokal Max Og Min For Funktioner Af Flere Variable; 01:30 - Intro Eksempel: Lokale Ekstrema For En Funktion Af Én Variabel (Lokale…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Taylor 2 Variable Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Taylors Formel, Lokale Ekstrema, Maple; 01:45 - Taylors Formel For 1 Variabel; 04:30 - Taylors Formel For 2 Variable; 09:30 - Kompakt…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0