Search for media from: "podcast_bulk"

2. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 22:20 - Eksempel 3; 32:00 - Maple;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Ulinære systemer Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Opsumering; 03:00 - Mere Generelt; 11:00 - Eks.; 16:00 - Sætn. 3.2; 21:00 - Faseportræt; 31:45 - Def. 3.5; 35:15 - Eks.; 40:15 - Def. 3.6; 52:00 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Vektorfelter Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Nabla Differential Operator: Gradienter; 01:45 - Divergens; 03:45 - Rotation; 07:15 - Sætning: Rotationsfrit Gradfelt; 08:30 - Eks:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Rumintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Tetraeder Parametrisering; 07:45 - Jacobi; 11:00 - Rumfang Som En Trippel Integral; 15:30 - Teori For Rumintegraler; 20:00 - Jacobi Udledning;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 2 plays 0  

Stokes Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eks: Bestem Cirkulationen Af Vektorfeltet I En Lukket Kurve; 04:15 - "Gammel" Metode": Udregne Den Tangentiel Kurveintegral…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Tangentielt kurveintegral Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro I 3 Step. Et Kraft-Felts Arbejde; 02:00 - Step 1; 08:00 - Step 2; 15:30 - Step 3; 25:45 - Definition: Det Tangentielle Kurveintegral;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Vektorfelter Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion: Vektorfelter; 02:30 - Vektorfelter I Planen: Konstant Vektorfelt, Eksplosionsvektorfeltet, Implosionsvektorfeltet,…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Gauss Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:15 - Dagsorden: Gauss' Sætning, Eksempler På Flux Beregninger Gennem Åbne Og Lukkede Flader, Rotationsfelter,…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Introduction to DC-OPF, AC-OPF and convex relaxations Part 2

Lecture with Spyros Chatzivasileiadis

From  podcast_bulk on November 26th, 2018 1 plays 0  

Geometry in the Plane and in Space

Lecture with Jesper Kampmann Larsen. Kapitler:

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 3 plays 0  

Kvadratiske Matricer

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Determinanter; 01:15 - Opløsning Efter Søjle 1; 06:45 - Eksempel; 11:15 - Sætning; 19:15 - Egenskaber For Determinanter;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Rumlige Omraader Del 2

Rumlige omraader. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:30 - Eksempel; 05:00 - Maple; 15:45 - I rummet 2d; 20:45 - Rummel 3d; 29:00 - Maple; 34:15 - Semi polære;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Vektorfelter Del 1

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 04:45 - Vektorfelter; 07:30 - Eksempel a; 09:00 - Eksempel b; 14:15 - Eksempel c; 15:45 - Eksempel d; 20:15 - Gradientfelter; 20:45 - Eksempel; 22:15 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Rumlige Omraader Del 1

Rumlige omraader. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:15 - Pyramide Eksempel; 08:15 - Jacobi i Rummet; 13:30 - Rumintegalet af pyramide; 19:00 - Eksempel;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Brug af matematik i kemi

Peptalk. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Termodynamik; 02:15 - Bevægelsesligninger; 04:00 - Trasportegenskabet; 06:15 - Hydrogenatomet; 09:15 - Hydrogenmolekylet; 10:30 - Energiniveauer…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Tangetiel Kurveintegral Del 2

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Opsummering; 13:00 - Maple; 17:00 - Stamfunktion for V; 32:00 - Maple;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0