Search for media from: "Karsten Schmidt"

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 1

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 342 plays 7  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 2

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 288 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 1

Forelæsning af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 343 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 2

Forelæsning præsenteret af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 356 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 1 Lilledag

Forelæsning præsenteret af Karsten Schmidt

From  Karsten Schmidt on September 5th, 2019 313 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 488 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 358 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 458 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 466 plays 7  

Uge 2, Lille Dag: Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Fra gymnasiet ved du at den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion er hinandens omvendte funktioner. Men hvad hedder de omvendte funktioner til cosinus og sinus, og er du…

From  Karsten Schmidt on September 12th, 2019 496 plays 0  

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Del 1

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange rødder…

From  Karsten Schmidt on September 16th, 2019 600 plays 0  

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Del 2

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange rødder…

From  Karsten Schmidt on September 16th, 2019 612 plays 1  

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I gymnasiet har du sikkert set differentialkvotient indført som grænseværdien af en differenskvotient: f′(xo)=f(x)−f(xo)/(x−xo) for x→xo. I dag…

From  Karsten Schmidt on September 19th, 2019 529 plays 0  

Week 3, Short Day: Differentiability

From  Karsten Schmidt on September 20th, 2019 34 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler - Del 1

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Karsten Schmidt on September 23rd, 2019 709 plays 0  

Uge 4, Store Dag: Taylors formler - Del 2

Du har i gymnasiet arbejdet med approksimerende polynomier af første grad (hvis graf er tangenten i udviklingspunktet), men i dag indfører vi approksimerende polynomier af højere…

From  Karsten Schmidt on September 23rd, 2019 666 plays 0