Search for media from: "Karsten Schmidt"

Uge 12 Differential Ligninger Del 1

From  Karsten Schmidt on November 25th, 2019 637 plays 9  

Uge 12 Differential ligningner Del 2

From  Karsten Schmidt on November 25th, 2019 512 plays 9  

Uge 13 Lilledag Repetition

From  Karsten Schmidt on December 6th, 2019 129 plays 9  

Uge 1, Lille Dag: Mere om funktioner af to variable

Vi fortsætter med studiet af funktioner af to variable med deres niveaukurver, partielle afledede, gradienter, retningsafledede mv. Fra differentiable funktioner af en variable kender vi det…

From  Karsten Schmidt on February 6th, 2020 495 plays 9  

Uge 2, Store Dag: Taylors formler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver…

From  Karsten Schmidt on February 10th, 2020 514 plays 9  

Uge 2, Store Dag: Taylors formler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver…

From  Karsten Schmidt on February 10th, 2020 657 plays 9  

Uge 2, Lille Dag: Keglesnit

En andengradsligning i to variable repræsenterer et keglesnit hvis hovedformer er ellipser, hyperbler og parabler. Så dagens opgave er i kort form denne: Hvis du har en andengradligning…

From  Karsten Schmidt on February 13th, 2020 508 plays 9  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 1

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 342 plays 7  

Uge 1, Store Dag: Komplekse tal på rektangulær form - Del 2

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner…

From  Karsten Schmidt on September 2nd, 2019 288 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 1

Forelæsning af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 341 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Del 2

Forelæsning præsenteret af Michael Pedersen

From  Karsten Schmidt on September 3rd, 2019 356 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 1 Lilledag

Forelæsning præsenteret af Karsten Schmidt

From  Karsten Schmidt on September 5th, 2019 312 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 488 plays 7  

Matematik 1 - Hold A Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 9th, 2019 358 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 1

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 458 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 2 Del 2

From  Karsten Schmidt on September 10th, 2019 466 plays 7