Search for media from: "podcast_bulk"

Eksamenssæt 6 December 2010 Del 1

Eksamensopgaver: Kapitler: 00:00 - Gode råd til eksamen; 02:00 - Opgave 1; 30:00 - Opgave 2;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Gauss Sætning Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Volumenintegral Af Div

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Repetion Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 01:15 - Opgave 3: Parameterfremstilling Af En Graf Lodret Over Punktmængden; 06:30 - Udregning Af Jakobifunktionen; 11:00 - Er G I…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Stokes Potentialer Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:45 - Dagsorden: Stokes Sætning; 01:45 - Gauss' Sætning Repetition; 04:45 - Fluxintegralet Over Randen; 06:30 - Stokes'…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Repetion Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 01:15 - Repetition: Maj 2012 Prøve Gennemgang; 03:30 - Opgave 1: Partielle Afledede Af En Funktion Af To Variable; 08:45 - Approksimerende…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Flux Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Fladeintegraler, Fluxintegraler; 01:45 - Eksempel: Strøm Af Vand Gennem En Flade; 07:30 - Fladeintegral Repetition; 11:00 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Tangentielt Kurveintegral Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth Fra Tirsdag. Kapitler: 00:00 - Definition For Gradientfelt; 04:10 - Eksempel; 06:10 - Sætning For Integration Af Et Gradientfelt; 09:20 - Bevis; 14:00 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Flux Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Ex: Fluxintegral Fra Et Vektorfelt Og En Flade; 05:45 - Fluxintegral; 10:45 - Fluxbidrag; 12:15 - Ex2: Skråt Plan Over Kvadratisk…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Stokes Potentialer Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Ex2: Cirkelskive Med Randkurve, Parametrisering; 04:00 - Find Normalvektorfeltet; 05:45 - Find Tangentvektorfeltet; 07:30 - Find Det Tangentielle…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Tangentielt Kurveintegral Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth Fra Tirsdag. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 01:20 - Integration Langs Kurve; 06:00 - Tangentielt Kurveintegral Introduktion; 23:00 - Notationer; 26:00 - Definitioner;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Gauss Sætning Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 01:00 - Dagsorden: Gauss' Sætning; 02:45 - Repetition: Flux; 06:15 - Repetition: Volumenintegral; 09:00 - Divergens Af Et Vektorfelt; 10:15 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Symmetrisk Matrix del 1

Symmetrisk matrix. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:00 - Hesse-matrix; 05:00 - Eksempel; 14:00 - Skalarprodukt; 22:45 - Eksempel 1; 26:30 - Eksempel 2; 29:45 - Gram-Schmidts metode; 37:45 -…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

keglesnit del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:30 - Eksempel 2D; 07:30 - Maple; 14:00 - Geometriske figurer; 18:30 - Normalform for parabel; 21:45 - Normalform for Ellipse; 25:45 - Normalform for…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

keglesnit del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Normalform for cirkel; 01:30 - Pointer; 04:00 - Eksempel med blandede led; 27:00 - Fortolkning; 32:00 - Maple;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Symmetrisk Matrix del 2

Symmetrisk matrix. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 05:30 - Symmetriske matricer; 11:45 - Sætter; 26:45 - Eksempel (forsætning); 35:30 - Maple;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Talmængder Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler:

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0