Search for media from: "podcast_bulk"

1. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Panser Formel; 02:15 - Gættemetoden; 07:45 - Eksistens & Entydighedssætning; 16:15 - Gættemetoder:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Diagonalisering Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 05:50 - Eksempel Diagonalisering; 15:15 - Eksempel;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Egenværdier Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel 1: Bestemmelse Af Egenværdier Og Egenvektorer; 12:00 - Eksempel 2; 25:00 - Maple-Demo;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Funktionsrum Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:45 - Dagsorden: Lineær Afbildning, Funktionsrummet (Mængden Af Uendeligt Differentiable Funktioner), Underrum Af…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Basisskifte Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 03:00 - Eksempel; 30:55 - Eksempel;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Basisskifte Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:30 - Repitition; 15:30 - Basisskiftet;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Lineær afbildning Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Billedrum For En Lineær Afbildning; 04:00 - Ex: Billedrummet For Lineære Afbildninger; 07:45 - Dimensionssætningen;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Lineær afbildning Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:45 - Dagsorden: Afbildninger Mellem Vektorrum, Lineære Afbildninger, Kernen & Biledrum, Afbildningsmatrix; 02:15 - Afbildninger…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Geom. vektorer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 26:15 - Test For Lineær Uafh.; 43:35 - Cramers Regel; 50:00 - Maple;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Geom. vektorer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 06:00 - Regneregler For Vektorer; 10:45 - Sted Vektor; 32:25 - Eksempel;

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Flader/Fladeintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Grafflader; 06:15 - Eks1: Bestem Arealet; 12:45 - Eks2: Bestem Arealet Givet Et Andet Område E; 25:30 - Omdrejningsflader; 33:45 - Eks3:…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Flader/Fladeintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Flader; 03:00 - Grafflade, Cylinderflade; 08:00 - Parameterfremstilling Af Cylinderfladen; 15:00 - Maple: Parameterfremstilling, Et Geometrisk…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Planintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Bestemmelse Af Massemidtpunktet; 04:00 - Moment; 14:15 - Massemidtpunkt For Et Plant Område; 19:00 - Eks: Bestem Massen Og…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 1 plays 0  

Planintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Planintegraler, Parametriseringer; 01:45 - Integration Langs En Sædvanlig Tallinje; 09:00 - Integration Langs En Parameterkurve;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Riemann integraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Kurveintegraler: Intro; 03:00 - Parameterkurver I (x,y)-Planen; 14:00 - Konklusion: 1) Tangentens Retning I Punktet u0. 2)…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0  

Riemann integraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Integralregning; 02:15 - Venstresummer; 09:00 - Riemanns Sætning; 14:30 - Eks: Bestem Integralet (Venstresum) For En Funktionen;…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 0 plays 0