Search for media from: "DTU Media Lab"

Uge 10: Diagonalisering ved similartransformation

Hvis en kvadratisk matrix er similær med en diagonalmatrix, siger man at den kan diagonaliseres ved similartransformation. Dette hænger snævert sammen med egenværdiproblemet.…

From  DTU Media Lab on November 15th, 2019 14 plays 9  

Uge 13, Lille Dag: 2016 Repetition

Øvelse gør mester.

From  DTU Media Lab on December 5th, 2019 509 plays 9  

Uge 4, Lille Dag: Integrationsteknik

Uanset om vi skal bestemme kurveintegraler, dobbeltintegraler eller trippelintegraler, ender vi som regel med at skulle udregne enkeltintegraler som du kender fra gymnasiet. Først skal man…

From  DTU Media Lab on February 28th, 2020 57 plays 9  

Uge 12, Lille dag: Repetition

Vi er ved at være gennem forårets pensum, og mangler kun Stokes’ sætning som er programmet på Store Dag i næste uge. Vi bruger dagen i dag til repetition og til at…

From  DTU Media Lab on May 2nd, 2019 365 plays 7  

Uge 14, Lille dag: Repetition 3 (13-05-29)

From  DTU Media Lab on May 13th, 2019 79 plays 7  

Matematik 1 - Hold B Uge 1 Lilledag

Forelæsning præsenteret at Michael Pedersen

From  DTU Media Lab on September 6th, 2019 227 plays 7  

Uge 5, Lille Dag: Særlige flader i rummet Aud-42 part 1

Vi arbejder videre med planintegraler og fladeintegraler. I fokus er to vigtige typer af flader: Grafer for funktioner af to variable og omdrejningsflader. Du lærer særlige metoder til at…

From  DTU Media Lab on March 7th, 2019 186 plays 6  

Uge 4: Store Dag: Riemannintegralet og dets brug på kurver(Del 1)

Uge 4: Store Dag: Riemannintegralet og dets brug på kurver I dag starter vi på det sidste store hovedemne i Matematik 1 pensum: Integration i flere variable, som strækker sig over…

From  DTU Media Lab on February 25th, 2019 569 plays 1  

Uge 5, Lille Dag: Særlige flader i rummet

Vi arbejder videre med planintegraler og fladeintegraler. I fokus er to vigtige typer af flader: Grafer for funktioner af to variable og omdrejningsflader. Du lærer særlige metoder til at…

From  DTU Media Lab on March 8th, 2019 218 plays 1  

Week 7, Short Day: More about Gradient Vector Fields

Today we refine the investigation of vector fields, in particular gradient vector fields. We shall enjoy some beautiful theorems about tangential curve integrals in gradient vector fields, e.g.: In a…

From  DTU Media Lab on March 22nd, 2019 84 plays 1  

Lektion 8, Syrer og Baser, part 2 (27/3 2019)

From  DTU Media Lab on March 28th, 2019 178 plays 1  

Lektion 9: Redoxkemi: Oxidations- og reduktionsreaktioner, part 1

From  DTU Media Lab on April 3rd, 2019 112 plays 1  

BasisMat 01 Lecture 03 part 02

Date: 2019-09-16 Polynomier Morten Brøns, mobr@dtu.dk og Peter Hoffmann, phof@dtu.dk, DTU Compute

From  DTU Media Lab on September 16th, 2019 540 plays 1  

Organisk Kemi Uge 2 Alkaner, reaktioner Del 1

From  DTU Media Lab on February 12th, 2020 83 plays 1  

Uge 2, Store Dag: Taylors formler Part 1

Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver vi nogle approksimationer via…

From  DTU Media Lab on February 12th, 2019 300 plays 0  

Uge 2, Store Dag: Taylors formler Part 2

Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver vi nogle approksimationer via…

From  DTU Media Lab on February 12th, 2019 181 plays 0