Search for media from: "podcast_bulk"

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 1

Lineær ligningssystem koefficient matrix, Standard parameter form, Totalmatrix reduktion, Rækkeoperationer, Trappeform og matrix rang.

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Taylors Formler Del 2

Taylors formel, restled, Taylors grænseformel, Maple.

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Taylors Formler Del 1

Maple Introduktion, Polynomiums approksimation, Udviklingspunktet.

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Polynomier Del 2

2.Grads komplekse polynomier, multiplicitet, differentiabilitet, epsilonfunktionen.

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Polynomier Del 1

Komplekse og reelle polynomier, algebraens fundamentalsætning, nedstigningssætningen

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Mere om Polære koordinater og eksponentialfuntionen

Kompleks ekspotentialfunktion, potensregneregler og binome ligninger

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 2

Reel og Kompleks Eksponentielfunktion, kompleks eksponentiel ligning, multiplikation af komplekse tal på polær form

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 1

Enhedscirklen, vinkelmål, modulus, polær og rektangulær form.

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

MapleTA

Introduktion til MapleTA

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Intro Komplekse tal

Lille dag

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Vektorfelter med Tangentielle Kurveintegraler Del 1

Vektorfelter, Gradientfelter, Nødvendig betingelse for at et vektorfelt er et gradientfelt. Flowkurver, Simpelt for førstegradsfelter.

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Særlige fladeintegraler

Særlige fladeintegraler

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Riemannintegralet og Kurver i Planen og Rummet Del 2

Grundet en teknisk fejl er første del af denne optagelse tabt.

From  podcast_bulk A year ago 1 views 0  

Riemannintegralet og Kurver i Planen og Rummet Del 1

Kontinuerte funktioner, Riemann-integralet, Integralregningens hovedsætning, Integral approksimation ved venstresum, Talfølger, Dobbeltintegral.

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Integrationsteknik

Integrationsteknik

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0  

Ekstremumsundersøgelser Del 2

Eks: Værdimængde. Maple: Ekstremumsundersøgelser (basic).

From  podcast_bulk A year ago 0 views 0