Search for media from: "podcast_bulk"

Uge 11: Symmetriske matricer – Part 1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 177 plays 0  

Uge 11: Symmetriske matricer – Part 2

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i Rn og ortogonale matricer i Rn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at…

From  podcast_bulk on February 11th, 2019 128 plays 0  

Rumlige områder og Rumintegraler - Part1

Vi har integreret langs kurver (1d), over plane områder og flader (2d) og slutter i dag af med integration af rumlige områder, også kaldet ”legemer” (3d). Igen skal vi…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 89 plays 0  

Lec 01A: Course Information

An overview of the practical course structure.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 83 plays 0  

Mere om Gauss’ divergenssætning

Vi har et par repetitionseksempler med flux gennem åbne flader på programmet i dag. Men ellers træner vi mest Gauss’ divergenssætning som jo handler om flux gennem…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 68 plays 0  

Mere om Gauss’sætning

Givet et vektorfelt i rummet og en flade. Hvor stærk er strømmen af vektorfeltet gennem fladen? Dette spørgsmål kendes fra utallige ingeniørmæssige…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 67 plays 0  

Anvendelser af Newtons love+ Cikelkbevægelse-Part 2

Anvendelser af Newtons love+ Cikelkbevægelse-Part 2

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 64 plays 0  

Rotation I - Part 1

Rotation I - Part 1

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 61 plays 0  

Ligningssystemer Del 1

Lineære ligningssystemer af 2 ubekendte, Løsningsmængden, Lineære ligningssystemer af 3 ubekendte, Løsning ved Gauss elimination.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 52 plays 0  

Lec 2A: Intro, Stokastisk variabel, tæthed og sandsynlighedsfunktion

Forelæsning med Per B. Brockhoff. Kapitler:

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 51 plays 0  

Uge 7: Organisk Kemi Part 1

(Kap. 11) Lecture with Kasper Planeta Kepp. Kapitler:

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 51 plays 0  

Lec 02A: Discrete Random variabls and the density function

Definitions and dice-roll examples in R.

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 49 plays 0  

Faste stoffer og væsker-part1

Faste stoffer og væsker-part1

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 49 plays 0  

Planintegraler og fladeintegraler-Part1

Du har sikkert i gymnasiet set, at integraler kan bruges til udregning af arealer og voluminer, men dette er blot nogle få af mangfoldige tolkninger og anvendelser af integration. I denne uge…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 43 plays 0  

Ekstremumsundersøgelser Del 1

Lokale maximum for en funktion af 2 variable, Nødvendige betingelser for lokalt ekstrema, Taylors grænseformel, Egentlig lokalt minimum, Egenværdier af Hessematricen og egentlig…

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 41 plays 0  

Uge 9: Kinetik og Ligevægt Part 1

(Kap 14 + 15) Lecture with Andreas Kunov-Kruse. Kapitler:

From  podcast_bulk on October 19th, 2018 41 plays 0